Menu

ULAGANJE U LJUDSKE RESURSE JE ULAGANJE U BUDUĆNOST KOMPANIJE

Zvornička „Alumina“ prepoznala je važnost i ključnu ulogu  ljudi u svojoj kompanijina način da usavršavaju njihove sposobnosti, znanja i veštine – kaže profesor Ristić

Dr Kristijan Ristić docent na Fakultetu za poslovni industrijski menadžment Univerziteta Union u Beogradu

Sve veći tehnološki napredak i svakodnevno usvajanje promjena u gotovo svim sferama društva, navode na neprestano praćenje trendova i usavršavanje. Sve je više izraza, pojava i trendova koje nameće zapadni svijet navodeći nas na strateško pomicanje granica i prihvaćanje izazova. Potreba za poslovnim savjetovanjem u upravljanju ljudskim resursima sve je veća. Upravo o značaju i važnosti ulaganja u ljudske resurse, razgovaramo sa našim sagovornikom dr Kristijanom Ristićem, docentom na Fakultetu za poslovni industrijski menadžment Univerziteta Union u Beogradu, koji je i redovni profesor Fakulteta za poslovne i finansijske studije Banja Luka.Povod za ovaj razgovor je početak saradnje kompanije „Alumina“ sa Centrom za razvoj ljudskih resursa i menadžment iz Beograda (MNG centar), čiji je profesor Ristić jedan od glavnih predavača.

Da bi neka poslovna organizacija bila u korak sa vremenom i radila na izgradnji vlastitog imidža i uspjeha, zasigurno treba početi od radne snage, odnosno ljudskih resursa. Profesore Ristiću, šta zapravo znači pojam „ljudski resursi“ i koji je osnovni cilj upravljanja ljudskim resursima?

- Sam termin ljudski resursi je savremen termin kome je prethodila upotreba termina kadrovi i koji je determinisao tretman zaposlenih u preduzeću. Afirmacija  termina ljudski resursi predstavlja zaokret u tretmanu kadrova jednog preduzeća, gde sam termin „resurs“ govori o tome da je humani kapital, ljudski kapital,  kadar zaposlenih i saradnika, nešto što je za kompaniju determinanta uspeha na tržištu.

Šta je to što kompanija koristi? Koristi njihova  znanja, veštine i sposobnosti. I to je ključna determinanta definisanja pojma resursa. Jedan resurs je, dakle,  sposobnost i veština zaposlenog i naravno  njegovo znanje koje poseduje, bilo da je iz sistema obrazovanja ili obuka,  odnosno njegovog iskustva i motivacije. Kompanija može, treba i mora da ulaže u ljudske resurse i njihov razvoj, jer to svakako utiče na generisanje profita kompanije.

Smatra se da veći profit, po pravilu, ostvaruje preduzeće sa pametnijim, organizovanijim i proaktivnijim zaposlenima. Koliko su ljudski resursi bitni za funkcionisanje jednog preduzeća?

- Angažovanje zaposlenih u preduzeću je od bitne važnosti i direktno utiče na profitabilnost preduzeća. Naravno, da postoje ljudi koji se afirmišu tokom  posla,  ali i kompanija strategijski, na svim nivoima menadžmenta, treba dodatno da afirmiše sve raspoložive  polugama uticaja, a u ovom kontekstu  metodama rukovođenja i komunikacije za dodatnim angažovanjem zaposlenih. Svaki dodatni angažman zaposlenog se očitava u povećanom profitu, penetraciji  na tržištu i generalnom uspehu kompanije.

Koliko su poslovne organizacije spremne ulagati u svoju radnu snagu na način da usavršavaju njihove sposobnosti, znanja i vještine. U kojoj mjeri su bitne edukacije, seminari i razmjena iskustava?

- Iskustvo u radu sa kompanijama koje ulažu u razvoj ljudskog potencijala, pokazuje da na ovim prostorima  ima i nema dovoljno sluha, da i hoće i neće,  odnosno mogu i ne moraju. To je nešto što je usud menadžmenta ljudskih resursa da kompanije,  u jednom trenutku i s jedne strane,  prepoznaju važnost ljudskih resursa a da onda nedovoljno polažu pažnje na njihov dalji razvoj kroz sisteme edukacije, obrazovanja, treninga, obuke i ostalih vidova usavršavanja.

Međutim, ima pozitivnih pomaka u poslednje dve-tri godine, gde se situacija popravlja na bolje i ide u smeru daljih ulaganja u usavršavanje kadrova, što je svakako afirmativno i profitonosno. „Alumina“ je  prvi pokazatelj, pre svega u ovom drinskom području, kao kompanija koja se okrenula ulaganju u ljudske resurse i  koja je prepoznala važnost i ključnu ulogu ljudi u svojoj kompaniji.

Kakva su prva Vaša iskustva poslije ove dvodnevne obuke sa kadrovima tehničke struke ove fabrike?

- Vrlo pozitivna. Dvodnevni trening, organizovan u ovom predivnom ambijentu,  bio je veoma prijatan, prvenstveno zbog toga što sam imao sa kim da radim, i kao trener i kao profesor. Osećam se dobro kada imam adekvatnu saradnju sa polaznicima,  adekvatan feedback, i njihovu punu interakciju u svim oblicima učenja.Smatram da kadrovi „Alumine“,  etablirani u obliku menadžera koji su bili na ovom treningu, reprezentuju pun potencijal ove kompanije. Znanje je postojalo, jer da nije postojalo, mislim da ne bi mogli da idemo putem stvaranja profita, kao što je kompanija do sada išla. Međutim,  dalje tendencije razvoja „Alumine“,  definitivno zahtevaju razvoj kompetencija koje su u direktnoj vezi sa rezultatima kompanije.  I zato se menadžment fabrike okreće ovakvim idejama razvoja zaposlenih.

Alumina“ je kompanija koja zapošljava više od 1.200 radnika. Kako upravljati ljudima koji su različiti?

Različitosti između ljudi je večiti izazov jednog menadžera. Različitost je neminovna. Razlikujemo se po nivou kompetencija kojima raspolažemo - obrazovanjem,   edukacijom, iskustvom, a samim tim i sposobnostima i veštinama. Izazovi savremenog menadžera jesu upravo u fleksibilnosti i umeću prilagođavanja svim  različitostima koje u  jednom timu egzistiraju. Tim nikad i ne može da bude skup istih, nije ni poželjno ni moguće. Samo u pravom menadžeru koji to ume da prepozna, da sebe artikuliše u odnosu na te različitosti i da povede putem ostvarenja cilja kroz svoje prilagođavanje i interakciju sa različitostima, uspeh je garantovan.

Koliko su menadžeri svjesni da uspjeh kompanije leži u ljudima?

- Kako gde, kako kad i kako kod koga. Menadžera, koji prvi ciklus svog menadžerskog angažmana završi sa neuspehom, itekako osvesti važnost ljudi i njegovog stila vođenja zaposlenih. Da li to podjednako egzistira u svim glavama menadžera, ne mogu sa punim uverenjem da tvrdim,  ali, očigledno,  počinju da budu svesni.

Koliko je danas teško voditi kompaniju s obzirom na brojne izazove, koji se, između ostalog, etabliraju i u brzini promjena na tržištu, ali i okruženju u kome živimo i radimo?

- Postoje veliki izazovi. Boriti se na tržištu, ovakvom ili onakvom, uskom ili plitkom, na tržištu koje  možda nije dovoljno konkurentno, sa tendencijom da budemo konkurentni, gde sistem obrazovanja možda  ne produkuje direktno upotrebljive i svrsishodljive kadrove,  je zaista teško. Smatram da  je  jedino razvoj i ulaganje u razvoj zaposlenih u pogledu razvoja njihovih kompetencija, jedini mogući način idući u korak sa  promenama.

Kako vidite današnje savremene menadžere?

- Savremene menadžere vidim na raznorazne načine. Po meni, postoje dve grupe menadžera  - menadžeri starog kova, koji se drže  tradicionalnih okvira ponašanja,  i menadžeri novog kova koji jednostavno ne prezaju da lestvice u razvoju karijere preskaču, što u krajnjoj liniji nije dobro. Međutim, u jednoj kompaniji,  u kojoj egzistiraju i jedni i drugi, to je veoma dobro. Tradicionalni sistem menadžmenta, odnosno stariji menadžeri,  na određeni način amortizuju  šokove koje donesu novi i mladi menadžeri svojim temperamentom. Pritom,  mladi menadžeri imaju od koga  da nauče. U tom balansu,  vidim uspeh jedne kompanije. Ne apriori mladosti, ne apriori tradicionalni koncepti,  jedna kombinacija je pravi put uspeha.

Za kraj, poruka i savjet svim kompanijama koje žele unaprijediti svoje kadrove, odnosno radnu snagu uopšte?

- Prvenstveno postaviti sistem upravljanja ljudskim resursima kroz sektor ljudskih resursa, odeljenje ili službu,  kako je moguće organizovati tu poslovnu funkciju. Naravno, uspostaviti sve procese od selekcije, regrutovanja, ocene radnog učinka, obuke, sistema zarađivanja, kompenzacija i beneficija. Mislim da kroz tako organizovan sistem možemo na adekvatan način  da upravljamo ljudskim resursima.  Ako toga nema,  prepušteni smo nekoj stihiji koja ne vodi ničemu – kaže na kraju razgovora dr Kristijan Ristić.

Razgovarao: 
Mišo Lazarević

kristijan ristic sastanak

Zvorničke novosti

Prev Next

Edukativna radionica o dijabetesnom stopalu u Domu zdravlja Zvornik

16-11-2016 Hits:3033 Zvorničke novosti

Edukativna radionica o dijabetesnom stopalu u Domu zdravlja Zvornik

Sutra će se u Zvorniku  održati еdukаtivna radionica pоd nаzivоm „Prеvеnciја i trеtmаn diјаbеtеsnоg stоpаlа“ u Dоmu zdrаvlја Zvоrnik u pеriоdu оd 11 dо 16 čаsоvа. Rаdiоnicа kоја sе prоvоdi pо mеđunаrоdnоm prоgrаmu Kоrаk pо Kоrаk - SbS (Step by Step) ...

Gradska uprava raspisala konkurs za sufinansiranje troškova jedne procedure vantjelesne oplodnje

02-11-2016 Hits:3205 Zvorničke novosti

Gradska uprava raspisala konkurs za sufinansiranje troškova jedne procedure vantjelesne oplodnje

Gradska uprava Zvornik raspisala je Javni konkurs za sufinansiranje troškova jedne procedure vantjelesne oplodnje za šta će u ovoj godini biti izdvojeno 20.000 KM. Pravo na dodjelu novčanih sredstava za sufinansiranje troškova jedne procedure vantjelesne oplodnje mogu ostvariti porodice koje su...

Zvornik dobio Centar javne bezbjednosti

19-10-2016 Hits:3256 Zvorničke novosti

Zvornik dobio Centar javne bezbjednosti

Dobijanjem statusa grada, Zvorniku je vraćen Centar javne bezbjednosti koji je ukinut 2001 godine. Za načelnika Centra javne bezbjednosti Zvornik imenovan je Goran Abazović, dosadašnji  komandir jedinice za podršku Zvornik. Osim Zvornika, Centar će, pokrivati i šest opština odnosno policijskih stanica...

Zvornička Narodna biblioteka obilježila 70 godina postojanja

18-10-2016 Hits:4291 Zvorničke novosti

Zvornička Narodna biblioteka obilježila 70 godina postojanja

Zvornička „Narodna biblioteka i muzejska zbirka“ danas je obilježila veliki jubilej – 70 godina postojanja i uspješnog rada. Danas se u o ovoj ustanovi, pored knjiga i stručne literatire, mogu čitati dnevne novine, učiti, učestvovati u različitim kreativnim radionicama, predavanjima,...

Saradnja srednjih škola sa Portugalom

10-10-2016 Hits:3889 Zvorničke novosti

Saradnja srednjih škola sa Portugalom

Predstavnici zvorničkog SŠC „Petar Kočić” dogovorili su saradnju sa srednjim školama iz Portugala, što je nastavak dosadašnje uspješne saradnje sa školama iz EU. Direktor SŠC „Petar Kočić” Biljana Pisić, koja je sa profesoricom engleskog jezika Majom Stevanović dogovorila saradnju sa...

Učenici na praksi u "Alumini"

07-10-2016 Hits:2728 Zvorničke novosti

Učenici na praksi u "Alumini"

Učenici Tehničkog školskog centra Zvornik ponovo su na prakse u proizvodnim pogonima kompanije "Alumina", čime se nastavlja saradnja između ove kompanije i Tehničko školskog centra u oblasti organizacije praktične nastave za učenike ove škole u pogonima fabrike i tokom školske...

Maskenbal u osnovnoj školi u Oraovcu

07-10-2016 Hits:2976 Zvorničke novosti

Maskenbal u osnovnoj školi u Oraovcu

Povodom dječije nedelje učenici JUOS,,Desanka Maksimović" PS Oraovac su upriličili maskenbal za sve učenike od prvog do devetog razreda. Prošetali su zajedno kroz naselje na oduševljenje prisutnih. Veliki broj roditelja je došao da isprati svoje malene ,,spajdermene" i ,,princeze i...

Poreska uprava organizuje seminar na temu „Izdavanje elektronskih certifikata“

07-10-2016 Hits:2810 Zvorničke novosti

Poreska uprava organizuje seminar na temu „Izdavanje elektronskih certifikata“

Poreska uprava Republike Srpske u saradnji sa Privrednom komorom Republike Srpske organizuje seminar na temu „Izdavanje elektronskih certifikata“. Elektronski certifikat je poreskim obveznicima neophodan kako bi koristili elektronske usluge koje obezbjeđuje Poreska uprava RS. Prema novom Pravilniku o postupku i načinu...

Zvornički kik bokser Nikola Drobnjak priprema se za Evropsko prvenstvo

30-08-2016 Hits:3539 Zvorničke novosti

Zvornički kik bokser Nikola Drobnjak priprema se za Evropsko prvenstvo

Nikola Drobnjak, kik bokser iz Zvornika, reprezentativac BiH, učestvovaće na Evropskom prvenstvu u kik boksu , koje se održava u Ljubljani, u drugoj polovini oktobra. Pripreme za ovo takmičenje, uveliko su u toku. “Radi se naporno sve u cilju postizanja dobrog...

Nova tragedija u Zvorniku

08-08-2016 Hits:4277 Zvorničke novosti

Nova tragedija u Zvorniku

Dvadesetogodišnji Z.F. iz Branjeva, kod Zvornika, izgorio je u renou 19, koji je sletio u mjestu Branjevo - Pilica, saopšteno je iz policije. Slučaj je otkriven nakon što je Policijskoj stanici Kozluk jutros oko 5.30 časova zazvonio telefon, te je prijavljeno...

Vjernici SPC danas slave svetu Petku Trnovu

08-08-2016 Hits:1789 Zvorničke novosti

Vjernici SPC danas slave svetu Petku Trnovu

Srpska pravoslavna crkva slavi danas prepodobnu mučenicu Paraskevu, u narodu poznatu kao Petka Trnova, jednu od svetiteljki istog nadimka koje čine u narodu veoma poštovan kult Svete Petke. Sveta Petka je bila rodom iz Rima, poticala je iz hrišćanske...

JOŠ SE TRAGA ZA ANDREJOM BEUCOM

07-08-2016 Hits:2742 Zvorničke novosti

JOŠ SE TRAGA ZA ANDREJOM BEUCOM

Slovenac Andrej Beuc /34/ još nije pronađen u mutnoj Drini, nakon skoka s mosta u Drinu, koji su organizovani u okviru manifestacije "Zvorničko ljeto". Beuc je nakon skoka sa visine od 20 metara izronio, ali je potom nestao u vodi. U blizini...

Sutra startuje Drinska regata

05-08-2016 Hits:1902 Zvorničke novosti

Sutra startuje Drinska regata

 U subotu, 6. avgusta, u Zvorniku i Malom Zvorniku, sa lijeve i desne obale rijeke Drine, startovaće 12. „Drinska regata“, odnosno peta po redu koju zajedno organizuju gradovi Loznica i Zvornik i opština Mali Zvornik. „Drinska regata“ je jedan od...

Za nameštaj i rekonstrukciju škole ulažu preko 7.000 KM

05-08-2016 Hits:3740 Zvorničke novosti

Za nameštaj i rekonstrukciju škole ulažu preko 7.000 KM

Za izvođenje različitih radova na rekonstrukciji škole, kotlovnice, postavljanje pločica u hodnicima, te nababavku nameštaja za dve učionice zvornički SŠC „Petar Kočić” uložiće preko 7.000 KM. Ovome treba dodati da se ukoro očekuje i donacija međunarodne organizacije „Vrld vižn” koja će...

Korać pušten na slobodu, već je u Srbiji!

04-08-2016 Hits:2498 Zvorničke novosti

Korać pušten na slobodu, već je u Srbiji!

Filip Korać, koji je bio uhapšen zbog ubistva Čede Đokića u Zvorniku, pušten je na slobodu juče oko 17 sati, zbog nedostatka dokaza da je povezan sa ubistvom. Na saslušanju u policiji on je negirao da je povezan sa ubistvo, tvrdeći...

Počelo Zvorničko ljeto 2016.

03-08-2016 Hits:2614 Zvorničke novosti

Počelo Zvorničko ljeto 2016.

Koncertom Harisa Dzinovića, pred više od 10.000 gledalaca, sinoć je počelo “Zvorničko ljeto”. „Svi koji smo ovdje veceras treba da pošaljemo poruke ljubavi, razumijevanja, poštovanja“, rekao je na otvaranju manifestacije gradonačelnik Zoran Stevanović. Večeras će na ljetnoj pozornici Gradske plaže nastupiti...

Ubistvo u centru Zvornika (video)

01-08-2016 Hits:4674 Zvorničke novosti

Ubistvo u centru Zvornika (video)

U centru Zvornika danas oko 8.30 desilo se ubistvo. Kako saznaje BN televizija, sa dva metka, ubijen je Čedo Đokić (60) iz Vlasenice, koji je živio u Zvorniku. Prema našim saznanjima, Đokić je izašao na terasu da popije kafu i...

Svakog 15-og u mjesecu probe sirena

01-08-2016 Hits:2285 Zvorničke novosti

Svakog 15-og u mjesecu probe sirena

Služba civilne zaštite grada Zvornik obavještava građane da će svakog 15-og u mjesecu u 12:00 časova vršiti probe sirena za uzbunjivanje koje su postavljene na teritoriji grada. Probe će 15. avgustu u 12:00 časova biti vršene na sljedećim lokacijama: krug preduzeća...

Ubistvo u centru Zvornika

01-08-2016 Hits:5593 Zvorničke novosti

Ubistvo u centru Zvornika

U centru Zvornika danas oko 9.30 desilo se ubistvo. Kako saznajemo ubijen je jedan muškarac. Ubijeni je prevezen u Dom zdravlja u Zvorniku gdje je pokušana reanimacija, a kako nezvanično saznajemo ubijen je Č.Đ. Na mjestu događaja su jake...

Zvorničanin preminuo nakon udara groma

29-07-2016 Hits:3219 Zvorničke novosti

Zvorničanin preminuo nakon udara groma

  Četrdesetogodišnji Mile Stevanović iz naselja Šćemlija kod Zvornika podlegao je noćas povredama koje je zadobio od udara groma, potvrđeno je danas novinarima u Opštoj bolnici Zvornik. BN televizija saznaje da se radi o Miletu Stevanoviću, koji je bio zaposlen u "Zvornik-stanu"....

U Zvorniku ukraden pas od maloljetnika

29-07-2016 Hits:3036 Zvorničke novosti

U Zvorniku ukraden pas od maloljetnika

Na gradskoj plaži u Zvorniku dogodila se jedna nesvakidašnja krađa kada je jedanastogodišnjem dječaku inicijala I.S. ukraden tromjesečni skupocjeni pas rase francuski buldog koga je izveo u šetnju pored obale rijeke Drine. Muškarac koji se dovezao u džipu konstatovao je da...

Tragedija: Poginula dva mladića u Papraći

26-07-2016 Hits:4831 Zvorničke novosti

Tragedija: Poginula dva mladića u Papraći

Dva mladića, Dušan Jakšić (19) i Dragoljub Ivanić (20), poginuli su noćas u teškoj saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Zvornik -Šekovići, u mestu Papraća. Vozač automobila, Stefan Jakšić (19), teško je povređen. Prema priči očevidaca, vozilo, kojim je upravljao Stefan Jakšić, pri...

Sportske igre mladih 29. jula u Zvorniku

26-07-2016 Hits:1797 Zvorničke novosti

Sportske igre mladih 29. jula u Zvorniku

U Zvorniku će 29. jula biti održane „Sportske igre mladih“ na kojim će se djevojčice i dječaci rođeni 2001. godine, kao i mlađi, takmičiti u košarci, malom fudbalu i odbojci. Ovim igrama prethodilo je takmičenje „između dvije vatre“ koje je u...

Kampomanija na gradskoj plaži Zvornika

26-07-2016 Hits:2420 Zvorničke novosti

Kampomanija na gradskoj plaži Zvornika

U Zvorniku će se od 4. do 7. avgusta održati Omladinski kamp pod nazivom „Kampomanija“ u organizaciji  Omladinskog savjeta Zvornik. Iz Organizacionog odbora „Kampomanije“, podsjećaju da je kamp prvi put organizovan prošle godine uz nadu da ovaj skup mladih ljudi preraste...

Traži se još 30 civila i 24 pripadnika VRS sa područja Zvornika

08-07-2016 Hits:2238 Zvorničke novosti

Traži se još 30 civila i 24 pripadnika VRS sa područja Zvornika

Gradske organizacija porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila Zvornik obilježila je 18 godina svog rada. Osvrćući se na probleme koji su i dalje aktuelni sekretar gradske organizacija porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila Zvornik MilivojeMarković je rekao...

Zvornik : Ko je novi vlasnik Privredne banke

31-05-2016 Hits:5923 Zvorničke novosti

Zvornik : Ko je novi vlasnik Privredne banke

Zvorničani sa pažnjom prate radove na renoviranju prizemlja Privredne banke, za koju mnoge od njih vezuju i brojne uspomene.  Ko je prodao i ko je kupio zgradu Privredne banke u Zvorniku, ko se useljava u dva moderna i prostrana renovirana prostora...

Promocija knjige-I Majevica je plakala tog dana

30-05-2016 Hits:2462 Zvorničke novosti

Promocija knjige-I Majevica je plakala tog dana

U zvorničkom Domu omladine promovisana je knjiga "I Majevica je plakala toga dana", autora Dragana Mrkajića iz Bijeljine.  Mrkajić je rekao da knjiga govori o vremenu odbrambeno-otadžbinskog rata, kada se svakodnevno ginulo i sahranjivalo, i dodao da je događaj,...

Uručene Zahvalnice maturantima - dobrovoljnim davaocima krvi

26-05-2016 Hits:2680 Zvorničke novosti

Uručene Zahvalnice maturantima - dobrovoljnim davaocima krvi

U velikoj sali Gradske uprave Zvornik upriličeno je uručenje Zahvalnica maturantima koji su ove godine po prvi put dobrovoljno dali krv u akcijama koje je zvornički Crveni krst organizovao u saradnji sa Tehničkim školskim centrom i Srednjoškolskim centrom „Petar Kočić“...

Koncert orkestra 102 gitarske žice u Domu omladine

24-05-2016 Hits:2193 Zvorničke novosti

Koncert  orkestra 102 gitarske žice u Domu omladine

Orkestar “102 gitarske žice” u okviru projekta pod nazivom Muzika za sve održaće tri koncerta u Republici Srpskoj. Prvi koncert biće  održan u JU Centar za kulturu Derventa u petak, 27. maja 2016. godine u 19 časova, a drugi u...

U Zvorniku Državna izložba pasa svih rasa

23-05-2016 Hits:2074 Zvorničke novosti

U Zvorniku Državna izložba pasa svih rasa

U Zvorniku će se u nedelju, 29. maja 2016. godine, biti održana Državna izložba pasa svih rasa CAC ZVORNIK. Mjesto održavanja izložbe je gradska plaža kod mosta Kralja Aleksandra Prvog Karađorđevića.  Krajnji rok za prijavljivanje pasa je 25. maj, a...

OŠ Desanka Maksimović obilježila dan škole

17-05-2016 Hits:1947 Zvorničke novosti

OŠ Desanka Maksimović obilježila dan škole

Izložbom  učeničkih slika, kulturnim programom i podjelom zahvalnica, Osnovna škola  "Desanka Maksimović" iz Čelopeka obilježila je 16. maj - Dan škole.  Vršilac dužnosti direktora ove škole Sanja Kalajdžić rekla je novinarima da su u programu učestvovali učenici recitatorske i folklorne sekcije, te školski...

Završena sanacija klizista u Boškovićima

17-05-2016 Hits:1931 Zvorničke novosti

Završena sanacija klizista u Boškovićima

Završetak  radova na sanaciji klizišta u mjesnoj zajednici Boškovići , bio je povod posjete zamjenika šefa misije Japana u BiH Kazumasa Miyazaki našem gradu i sastanku sa gradonačelnikom Zoranom Stevanovićem. Miyazaki je izrazio zadovoljstvo što prisustvuje sastanku povodom, kako je rekao, uspješnog...

Zadržati klasični način pisanja pisama

12-05-2016 Hits:2113 Zvorničke novosti

Zadržati klasični način pisanja pisama

U Narodnoj biblioteci i muzejskoj zbirci Zvornik održana je radionica pod nazivom "Drug drugu piše pismo", povodom 11. maja - Svjetskog dana pisanja pisama. Radionica je za učenike četvrtog razreda Osnovne škole "Sveti Sava" organizovana s ciljem da se pokuša...

Danas je Sveti Vasilije Ostroški

12-05-2016 Hits:2172 Zvorničke novosti

Danas je Sveti Vasilije Ostroški

Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici proslavljaju danas Svetog Vasilija Ostroškog, čije se mošti kao velika svetinja čuvaju u manastiru Ostrog, u Crnoj Gori i mjesto su hodočašća za vjernike svih religija. Mnogi veruju da će, ako se zavjetuju da će...

PROSVJETA iz Zvornika izdala više od stotinu naslova

04-05-2016 Hits:1732 Zvorničke novosti

PROSVJETA iz Zvornika izdala više od stotinu naslova

U zvorničkoj osnovnoj školi "Sveti Sava" otvorena je izložba knjiga, koje su izašle u izdanju Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva /SPKD/ "Prosvjeta" iz Zvornika.  Predsjednik SPKD "Prosvjeta" Rade Perić rekao je novinarima da je izloženo više od storinu knjiga,...

Predstavljena knjiga pjesama -Moja ćutanja-

04-05-2016 Hits:1946 Zvorničke novosti

Predstavljena knjiga pjesama -Moja ćutanja-

U Zvorniku je predstavljena knjiga pjesama "Moja ćutanja", autora Radmile Đokić iz Bijeljine.  Predstavljajući knjigu, Đokićeva je rekla da je knjiga "Moja ćutanja" treća zbirka pjesama lirskog žanra u kojoj se nalaze pjesme vezane za Zvornik za kojim je...

Vaskršnje čarolije u centru Zvornika

28-04-2016 Hits:2343 Zvorničke novosti

Vaskršnje čarolije u centru Zvornika

Na platou ispred objekta Kasina, danas je u organizaciji „Narodne biblioteke i muzejske zbirke“ održana manifestacija „Vaskršnje čarolije“ koja je okupila mališane i školarce sa jednim ciljem, a to je da što ljepše našaraju i naslikaju vaskršnja jaja. Direktor...

Vatrogasci nabavili dva čamca

28-04-2016 Hits:2333 Zvorničke novosti

Vatrogasci nabavili dva čamca

Služba profesionalne vatrogasne jedinice grada Zvornik nastavila je i u ovoj godini da nabavlja opremu i sredstva za rad, pa su tako ovih dana kupljena dva čamca od poliestera sa motorima od 25 konja, na prikolicama i sa komplet opremom,...

Pjesničko veče na Vaskrsni utorak uz izložbe i takmičenje

28-04-2016 Hits:1889 Zvorničke novosti

Pjesničko veče na Vaskrsni utorak uz izložbe i takmičenje

Zvorničko Srpsko prosvjetno i kulturno društvo „Prosvjeta“ prirediće na Vaskrsni utorak, 3. maja, u 19 časova u Osnovnoj školi „Sveti Sava“ Pjesničko veče Radmile Đokić. Predsjednik zvorničke „Prosvjete“ Radosav Perić podsjetio je da je Đokićeva pjesnikinja iz Bijeljine koja je...

Otkriven spomenik poginulim pripadnicima MUP-a

28-04-2016 Hits:2746 Zvorničke novosti

Otkriven spomenik poginulim pripadnicima MUP-a

  Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač otkrio je juče ispred Stanice javne bezbjednosti Zvornik spomenik poginulim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske sa regije Birač, na kome se nalazi i lik policajca Dragana Đurića, koji je ubijen na jučerašnji...