Menu

Geografija

 

Grad Zvornik leži na istočnim obroncima Majevice na nadmorskoj visini od 146 metara.Zvornik ima povoljan geostrategijski položaj jer se u njemu ukrš¡taju važni putevi prema Sarajevu, Beogradu, Novom Sadu, Bijeljini i Tuzli. Skoro da je geografski lociran tačno na sredini puta za tri velika urbana centra: Beograd, Novi Sad i Sarajevo. Preko tri mosta na rijeci Drini odvija se drumski. pješački i željeznički saobraćaj sa svim dijelovima bivše Jugoslavije.

zvornikpanorama

Opština Zvornik graniči se sa opštinama Bratunac, Milići, Vlasenica, (na jugu),Š ekovići, Osmaci, Kalesija, (na zapadu), Lopare, Ugljevik i Bijeljina (na sjeveru), a na istoku rijekom Drinom i Srbijom.