Menu

Saobraćaj

 

 

 

 


Mrežu saobraćajnica u opštini čini 936 km, od čega 73 km magistralnih, 22 km regionalnih i 260 km lokalnih puteva, kao i još oko 560 km nekategorisanih puteva. Mrežu magistralnih puteva čine putevi Zvornik - Konjević Polje, Zvornik – Karakaj - Crni Vrh, Karakaj - Šepak - Donja Pilica. Regionalne puteve čine Karakaj - Šetići i Drinjača - Zelinje.Lokalnim putevima povezano je oko 40 naseljenih mesta sa magistralnim i regionalnim putevima, a nekategorisanim putevima ostala naseljena mesta u Opštini. U Zvorničkim naseljima Kozluk i Divič uspostavljene su ulice za saobraćaj u dužini oko 20 km. Železnički saobraćaj u Opštini nije razvijen. Prugom normalnog koloseka od Karakaja preko mosta na Drini, Opština je povezana sa Srbijom, tj. preko Šapca ka Beogradu.