Menu

Načelnik

 

 

zoran stevanovic15Rođen 02.01.1965 godine u Trnovici, opština Zvornik, trenutno nastanjen u Pađinama. Završio je osnovnu školu u Roćeviću, gimnaziju u Loznici, diplomirao je 1989 godine na Građevinskom fakultetu u Sarajevu - geodetski odsjek sa prosječnom ocjenom 8,70 i stekao zvanje Diplomirani inžinjer geodezije. Radio je kao asistent na građevinskom fakultetu u Sarajevu školske 1989/90 predmet Fotogrametrija kod profesora Faruka Seleskovića, potom kao šef katastra u SO Kalesija do 1992 godine, a u periodu od 1995-1998 kao Komercijalni direktor preduzeća MN u Loznici. Od 1998 godine radi kao samostalni preduzetnik. Vlasnik i suvlasnik je više preduzeća u RS, BIH i SRBIJI. Oženjen je i otac dvoje djece.Telefon 056/232-201
Fax: 056/232-221
Kancelarija br. 25