Menu

Klima

Klima na području opštine je umjereno-kontinentalna. Ljeta su topla sa prosečnom temperaturom vazduha, najtoplijeg meseca jula je između 20 – 22 °C. Zime su većinom hladne, a temperatura najhladnijeg mjeseca januara kreće se od 1-8 °C. Inače, ovi predeli imaju jače izraženu kontinentalnu klimu. Trajanje vegetacionog perioda u proseku iznosi 150-200 dana sa prosečnim temperaturama od +16 do +18 °C.

zvornikgrad

Po atmosferskim padavinama, teritorija opštine spada u siromašna područja. Prosječne godišnje padavine iznose oko 850 mm/m² atmosferskog taloga u obliku kiše ili snega. Padavine su ravnomerno raspoređene u toku godine. Najintenzivnije su padavine u jesen i proleće. Srednja godišnja relativna vlažnost je 78%, a najmanja je u letnjem periodu, oko 60% dok se zimi kreće i preko 85%. Visina snega na pojedinim područjima bude i do 1,20 m sa čestim smetovima, što ugrožava saobraćaj i pričinjava štete na krovovima stambenih i drugih objekata.

Vetrovi su retki i slabi. Preovladavajuća su jugozapadna vazdušna strujanja i imaju ujedno i najveće brzine. Maksimalna brzina vetra je zabeležena iz južnog pravca i iznosila je 100 km/h, i uglavnom pričinjavaju štetu na krovovima i dalekovodnim stubovima. Magle su karakteristične uz doline, uz rijeku Drinu, Sapnu i druge. Veoma su česte i pojavljuju se tokom cele godine sa najvećom izraženosti u proleće i jesen.